Stavanger universitetssjukehus

 

 

Aktiviteter i Stavanger universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus starter høsten 2011 med en kursserie på 4 halve fagdager med tverrfalgig kompetanseheving i palliasjon. Kursserien er laget som en kompetansepakke, hvor det er tenkt at en skal følge alle fire.

Les mer her..

Påmelding skjer via "læringsportalen"