Strand kommune

 

Aktiviteter i Strand kommune

Invitasjon kompetanseprogram

Nedlastinger fra kursene

Kursdag 1

Kursdag 1

Strandbuen nyhetsartikkel

Grunnleggende palliasjon

Subcutan behandling

Kursdag 2

Kompetanseprogram dag 2

ESAS undervisning

Fysioterapi

Karnofsky performance status for vurdering av funksjon

Kursdag 3

Program kursdag 3 og 4

Symptomlindring

Kartlegging av den palliative pasient

Palliasjon til barn og unge

Omsorg og behandling ved livets slutt

Familiearbeid og barn som pårørende

Sosialhjelp innen palliasjon

Kursdag 4

Demens og palliasjon