Stavanger kommune

 

 

Aktiviteter i Stavanger kommune

Stavanger kommune starter høsten 2011 med en kursserie på 4 halve fagdager med tverrfalgig kompetanseheving i palliasjon. Påmelding skjer i kursbasen på Stavanger kommunes intraweb. Se link under for detaljert informasjon og program.

Boganes lindrende enhet er kompetansesenter for palliasjon i Stavanger kommune. Klikk her for mer informasjon og brosjyre.

 

Last ned:

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt

Kompetanseheving Stavanger kommune

Kursdag 1

Foredrag kursdag 1

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan Stavanger kommune

ESAS kartlegging av symptomer

Fysioterapi i palliasjon

Kursdag 2

Pasientrettigheter i kreftomsorg og palliasjon

Symptomlindring

Standard ved livets slutt

Kursdag 3

Symptomlindring dag 3

Fysioterapi til palliative pasienter i kommunen

Palliasjon ergo

Demens og palliasjon - fokus på livskvalitet

Qualid

Kursdag 4

Palliasjon hos barn

Tilstedeværelse i møte med den palliative pasient

Familieperspektivet når alvorlig sykdom rammer