Rennesøy kommune

 

Aktiviteter i Rennesøy kommune

Rennesøy, Randaberg og Finnøy kommune arrangerer  kursserie som går over fire halve dager. Kvitsøy kommune er invitert til å delta på denne kursserien.

To halve fagdager vil avholdes høsten 2011 og to i januar/februar 2012. Klikk på linken under for mer informasjon.

Kompetanseheving i palliasjon i Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy dag 3 og 4, januar og februar 2012

Kompetanseheving i palliasjon i Rennesøy og Randaberg kommuner.

Nedlastninger:

Reportasje Bygdebladet

Kursdag 1

ESAS

Individuell plan

Grunnleggende palliasjon

Kursdag 2

Pasientrettigheter i kreftomsorg og palliasjon

Kursdag 3

Familieperspektivet når alvorlig sykdom rammer

Akutte palliative tilstander - symptomlindring

Nettverksmøter

Kursdag 4

Tilstedeværelse i møte med den palliative pasient

Demens og palliasjon - oppfølging etter dødsfall