Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet

Prosjektplan

Prosjekt Folder

Presentasjon prosjekt oppstartskonferanse Aart Huurnink

 

Presentasjoner

Tidsskriftet Palliative medicine gratis via helsebiblioteket

Demens og palliasjon - fokus på livskvalitet - Aart Huurnink

Når livet går mot slutten - Aart Huurnink

Foredrag om demens - Kristin Aas Nordin

Referanser palliasjon og demens

Palliativ omsorg for mennesker med demens

Palliasjon og demens - når livet går mot slutten

Del 2 Palliasjon og demens 

 

Aktuellt stoff

Lindrende behandling: Erfaringsoppsummering - tilskuddsordning for kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Ny rapport fra KS om lindrende behandling i livets sluttfase - "En naturlig avslutning på livet."

Poster LCP Boganes Lindrende Enhet

Når en av våre nærmeste dør

STL livsfaseriter

Standard for omsorg og behandling ved livets slutt, Stavanger kommune

Dødsritualer i det flerreligiøse Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ush-rogaland-rbg

 

         

 

      

 

 

 

 

INDIVIDUELL PLAN

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg