Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektgruppen vil regelmessig rapportere utvikling og tiltak  i henhold til prosjektets framdriftsplan.

 

 

Informasjon april 2012

Alle 18 kommuner i Helse Stavanger er (pr. 01.11.2011) deltagere i prosjektet. De sist deltagende kommunene er i gang med tverrfaglige kompetanseprogram i palliasjon i egen eller samarbeidende kommuner. Prosjektet har hatt flere møter med leger på fastlegekontor der fastlegens rolle og tilgjengelighet for gode palliative pasientforløp er tema. Prosjektet har på oppfordring fra FaFo bidratt med erfaringer fra interkommunalt samarbeid og nettverksarbeid, februar 2012. Prosjektledelse har deltatt i arbeidet med utkast til delavtale palliasjon mellom kommunene og Helse Stavanger HF, mars 2012.

 

Konferanse i Sola kulturhus 19.april: Uhelbredelig. Og likevel. Program: Musikk innslag, innlegg fra prosjektet og hovedforedrag av Per Fugelli. Åpen konferanse for publikum og helsepersonell, i alt 330 deltagere - et vellykket arrangement.

 

Status desember 2011

  • I tillegg til Stavanger Universitetssjukehus, Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og de eksisterende 9 deltagende kommunene er har 9 nye kommuner gått inn i samarbeidet. Prosjektet omfatter nå alle 18 kommunene i Helse Stavanger HF.
  • I henhold til prosjektets framdriftsplan arbeidet kommunene/foretak med å kartlegge eksisterende tverrfaglig spesialkompetanse samt samle erfaring med tverrfaglig interkommunalt samrabeid i palliasjon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ush-rogaland-rbg

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMDRIFT

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg