Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESAS symptomregistrering

 

ESAS står for Edmonton Symptom Assesment System og er et kartleggingsverktøy for symptomregistrering. ESAS er validert, oversatt til norsk og justert ved Seksjon Lindrende Behandling v/ St. Olavs Hospital (Helse Bergen).

 

NY! Revidert versjon esas-r er nå tilgjengelig. Last ned ny versjon. Les mer om den nye versjonen.

 

Last ned ESAS-r skjema

Last ned ESAS skjema

Last ned ESAS forløpsskjema

Last ned smertekart  

 

 

Skjema for sekundærobservasjon brukes dersom pasient ikke selv er i stand til å fylle ut skjemaet, eller medvirke i intervju (Helse Bergen).

 

Last ned sekundærobservasjon

Last ned forløpsskjema (sekundærobservasjon)

Pasientinformasjon

 

 

Funksjonsstatus

 

Karnofsky funksjonsstatus

 

 

 

Liverpool Care Pathway (LCP)

 

Klikk på denne linken til Helse Bergen sine nettsider for å lese mer om LCP.

 

Last ned eksempelutgave for sykehjem - Merk at alle som vil ta i bruk LCP på sin arbeidsplass skal registrere dette hos Kompetansesenter for Lindrende behandling i Vest (KLB). Se link over.

 

Kortfattet veileder LCP

 

 

 

Identifisering av pasienter med behov for palliasjon

 

 

VEILEDER til helsepersonell ved igangsetting og bruk av Individuell Plan

 

 

SJEKKLISTE ved bruk av Individuell plan

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ush-rogaland-rbg

 

         

 

      

 

 

 

VERKTØY

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg