Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 2: Kompetansen heves for alle gafgrupper som er involvert i arbeidet rundt den palliative pasient og hans/hennes pårørende, tilsvarende nivå B i nasjonalt handlingsprogram. 

 

Malen (under) er utarbeidet av prosjektgruppen og inneholder områder innen palliasjon som beskrevet under nivå B i Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen. Kompetanse malen er aktuell for ulike faggrupper innen palliasjon og godkjent av Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund som meritterende (12 timer) for klinisk fagstige/spesialist.

 

Kompetansepakke (mal)

 

 

 

 

 

 

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

ush-rogaland-rbg

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPETANSE

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg