Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delmål 1: Alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et koordinert tjenestetilbud.

 

Pasienter i institusjon og i hjemmet med alvorlig sykdom og begrenset levetid (palliative pasienter) har behov for en rekke tverrfaglige tjenester på ulike nivåer innen kortere og lengre tidsrom.

 

 

Pasient som har behov for langvarige og koordinerte    helsetjenester, har rett til å få utarbeide individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern.

        (Pasientrettighetsloven § 2-5)

 

I palliasjon må utformingen og omfanget av individuell plan (IP) tilpasses pasientens spesielle situasjon med stadig endringer i tilstanden og vekslende behov for oppfølging og tiltak (Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2010). Ved planlegging i forkant vil pasienten og de pårørende bedre ivaretas, problemer forebygges og tiltak iverksettes. Planen skal gi oversikt over involverte tjenesteytere (kontaktliste) og sikre fordeling av ansvar, oppfølging og tilgjengelighet (også etter kl. 16.00) som bidrar til trygghet for pasienter, pårørende og helsepersonell.

 

Hva vi vil med IP palliasjon i dette prosjektet

 

  • IP palliasjon skal tilpasses og samordnes eksisterende system i kommunene.
  • Undervisning, opplæring og bruk av IP palliasjon inngår som en del av kompetanse hevingsprogrammet.
  • Prosjektet vil legge til rette for at alle pasienter med behov for palliasjon har tilbud om IP for å sikre et koordinert og tverrfaglig tjenestetilbud.

 

 

VEILEDER

til helsepersonell ved igangsetting og bruk av Individuell Plan

 

SJEKKLISTE ved bruk av Individuell plan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer om individuell

plan på:

 

Helsedirektoratet

 

Kompetansesenter for lindrende behandling Helseregion Vest

 

Helse Sør-Øst RHF

 

 

 

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ush-rogaland-rbg

 

         

 

      

 

 

 

 

 

 

INDIVIDUELL PLAN

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg