Utviklingssenter for sykehjem Rogaland © 2011 • Privacy Policy • Terms of Use

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktuelt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus i Helse Stavanger HF om kompetanseheving, individuell plan, samhandling og interkommunalt samarbeid innen lindrende omsorg og behandling.

 

 

 

Formålet med prosjektet er å heve den generelle kompetansen innen palliasjon , implementere individuell plan og styrke interkommunal samhandling gjennom gode praktiske løsninger som kan ha overføringsverdi til kommuner i helseforetaket. Gjennom økt kompetanse, og bruk av individuell plan for palliasjon ønsker vi å oppnå et bedre tjenestetilbud og gi trygghet og forutsigbarhet for pasienter , pårørende og helsepersonell.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

      

 

     

                                                                                   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                           

 

INTERKOMMUNALT SAMARBEIDS-

PROSJEKT I PALLIASJON

-Tek kvar og ein sin vesle stein, er snart vår åker rein.

                         Arne Garborg

Klikk på ditt kommunevåpen for å se hva som skjer i din kommune.

 

   

 

   

 

    

 

    

 

    

 

   

 

   

 

   

 

 

 

ush-rogaland-rbg