Klepp kommune

 

Aktiviteter i Klepp kommune

 

Last ned:

Blåsenborg 2011 (brosjyre)

Hverdagsmestring hos palliative pasienter

Kreftplan i Klepp kommune  

Kursdag 1 og 2

Pasienrettigheter i kreftomsorg og palliasjon

Kompetansepakke Klepp - grunnleggende palliasjon

ESAS - presentasjon

Individuell plan palliasjon

Fysioterapi i palliasjon

Kursdag 3

Akutte tilstander i palliasjon

Nærhet vs stoppeklokke

Symptomlindring

Kursdag 4

Oppfølging etter dødfall og evaluering

Demens og palliasjon - fokus på livskvalitet